Liederen

EMT- lied

So lank as die rietjie in die water lê,
In die water lê,
In die water lê,
So lank as die rietjie in die water lê,
     ]
Blommetjie gedink om my.
     ]
En toe vat ek om haar nekkie,
      
Soen ek in haar bekkie;                   bis. 
Blommetjie gedink om my.           ]    

Zo lang als er bier is voor de EMT
Voor de EMT
Voor de EMT
Zo lang als er bier is voor de EMT
Zijn we allemaal tevree
En toen vat ik rond haar nekkie,
Bracht hem naar mijn bekkie,
Drink hem helemaal leeg.
En toen vat ik rond haar nekkie,
Bracht hem naar mijn bekkie,
Drink hem AD-FUNDUM leeg.

Atomoslied

Atomos,
Jij bent als een ros
Met zijn tien heemskinderen
Atomos,
Geel laat je niet los
Niets kan dat verhinderen

5. Als de eerste na de vier komt de EMT
geef maar hier dat schuimend bier,
dan is hij tevree
Want de vijfde van het lot is de EMT
en je krijgt hem niet kapot
want hij telt voor twee


Io vivat

1. Io vivat! Io vivat! Nostrorum sanitas Hoc est
amoris poculum! Doloris est antidotum!

3. Io vivat! Io vivat! Nostrorum sanitas Nos jungit
amicitia, Et vinum praebet gaudia!

Gaudeamus igitur

1. Gaudeamus igitur, juvenes dum sumus    2x
Post jucundam juventutem,
Post molestam senectutem,

Nos habebit humus.
    2x

2. Ubi sunt qui ante nos in mundo fuere,    2x
Vadite ad superos,
Transite ad inferos,

Ubi jam fuere.    2x

7. Pereat tristitia, pereant osores,  
2x
Pereat diabolus,
Quivis antiburchius
Atque irrisores!
    
2x