Privacy policy van EMT

Goedgekeurd op: 27/02/2022

EMT vzw, verder vernoemd als: “EMT”, gevestigd aan Kleinhoefstraat 4, 2440-BE Geel, is verantwoordelijk voor de verwerking van alle persoonsgegevens zoals weergegeven in deze Privacyverklaring. Hierbij willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verwerken en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens.

EMT verwerkt uw persoonsgegevens voor het gebruik dat u maakt van onze diensten, inclusief het gebruik van onze website. Wanneer u ons contacteert of informatie van ons vraagt. Indien u gebruik maakt van deze website, van onze dienstverlening en/of indien u uw persoonsgegevens zelf aan ons heeft verstrekt, verklaart u zich akkoord met het gebruik van uw persoonsgegevens in overeenstemming met deze Privacyverklaring. Deze is op haar beurt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 2016. Daarom adviseren wij ten zeerste om de Privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor uw eigen administratie.

Contactgegevens:

● https://www.emtvzw.com/

● info@emtvzw.com

● Kleinhoefstraat 4, 2440-BE Geel 

Wil je de privacy policy downloaden? Klik dan deze link voor de pdf versie.