Doopcomité

Iwein De Nyn

Schachtenmeester

Jan Huysmans

Thomas Hendrickx


Alexander Brants

Jarne Van Bellinghen

Lukas Tack


Pieter Lauwers