OPERATION EMT

2021 - 2022


 

Praeses

[ Wouter Renap]

De praeses is het hoofd van de vereniging. Hij leidt de activiteiten georganiseerd door en voor de leden van EMT. Hij is verantwoordelijk waarvoor EMT staat en doet.

 

1ste Vice-Praeses

[ Helder Ceyssens ]

De 1ste vice-praeses heeft een ondersteunende functie inzake met de taken die rechtstreeks tot de praeses toekomt. Ook is dit de hoogste functie in de hiërarchie van EMT na de praeses.

2de Vice-Praeses

[ Lander Roefs ]

De 2de vice-praeses heeft een ondersteunende functie inzake met de taken die rechtstreeks tot de praeses toekomt. Ook is dit de 2de hoogste functie in de hiërarchie van EMT na de praeses.

Quaestor

[ Igor Claessens ]

De quaestor heeft de verantwoordelijkheid over de financiële aspecten van de vereniging. Alle financiële handelingen gebeuren via de quaestor.

Ab-actis

[ Lander De Meester]

De ab-actis heeft als taak om tijdens vergaderingen noties te maken en achteraf hier een volwaardig verslag van te maken.


Schachtenmeester

[ Jarne Van Bellinghen ]  

De schachtenmeester en zijn doopcomité staan in voor alle taken omtrent de schachten: Het toekennen van een peter/meter, organiseren van de verkoop, de doop en de ontgroening. Hij is ook het communicatie punt tussen schachten en praesidium.


Doopmeester

[Arne Van Beethoven ]

De doopmeester heeft een ondersteunende functie inzake met de taken die rechtstreeks tot de schachtenmeester toekomt. Ook heeft hij een cruciale rol in het organiseren van de hele schachtenperiode.

Media

[ Alexander Brants ] 

De media onderhoudt en update alle online gebeuren van EMT zoals Facebook, Instagram en de website. Hij zorgt ervoor dat EMT zijn evenementen op een correcte en zo efficiënt mogelijke manier worden gepromoot.

PR

[ Koen Carbonnelle ]

De PR (Public Relations) neemt de verantwoordelijkheid over het opstellen van de nodige documentatie voor eventuele sponsoring (brochure, contracten,..). De contactlegging en het onderhouden van de relatie met de bedrijven en het school behoort ook tot zijn takenpakket.


Coördinator


[ Arnaud Peleriaux ]

De coördinator voorziet een efficiënte takenverdeling die zorgt voor een vlot verloop tijdens evenementen van EMT. Hij kijkt ook toe op de naleving hiervan.
Sport & Cultuur

[ Robbe Vankerckhove ]

De sport & cultuur organiseert doorheen het jaar ontspannende en interessante activiteiten. En neemt ook kennis van eventuele subsidies voor het zo voordelig mogelijk te houden voor onze studenten.


Cantor

[ Dries Bombeke ]

De cantor begeleidt de cantussen van EMT. Hij kent de codex en past deze toe. Ook is hij verantwoordelijk voor het behoeden van de vlag.


Chéf-tap

[ Jarne Steemans ]

De chéf-tap zorgt voor een vlot verloop van de dranktoevoer tijdens de evenementen van EMT. Hij ziet er ook op dat de telling juist gebeurt.


Techniek

[ Dries Biermans ]

De techniek werkt nauw samen met het feestcomité en de materiaalmeester. Hij is cruciaal in de uitwerking van technische vereiste ideeën. En heeft steeds creatieve oplossingen i.v.m.transport tijdens evenementen.


Feest

[ Sander Van Der Mijnsbrugge ]

De feest en zijn feestcomité ontfermen zich over alle festiviteiten van EMT. Zo organiseren ze de activiteiten van het begin tot het einde. Ook evalueert hij met zijn comité deze evenementen


scriptor

[ Steven Van Roosendael ]

De scriptor zijn werk bestaat uit het maken van posters, banners, enz. Hij werkt nauw samen met de functie media. De scriptor is zeer creatief.

Odoo • Een foto met een geweldig onderschrift